200-år!

Velkommen til hjemmesidene til
 Akers Sogneselskap

Akers Sogneselskap er en av Norges aller eldste organisasjoner. Selskapet ble stiftet allerede 4.juni 1807, bare en måned etter at den engelske blokaden av Danmark - Norge ble iverksatt. Formålet den gang var å øke sognets selvforsyningsgrad og stimulere til landbruk, håndverk og næringsutvikling, samt styrke den allmindelige kampånd og moral.

   Generalforsamling 11.november 2007    

Invitasjon til åpning av Akerutstilling  i Oslo bymuseum 11.november 2007

Jubileumsprogram 2007

Om Akers Sogneselskap    Historie    Gårder    Bedrifter    Historiske datakilder    Fotoarkiv    Sogneselskapets boksamling     Aker-lenker     Akerssangen 

Bygdebok for Oslo - gårds- og slektsbok for Aker