Akers Sogneselskaps årsberetning 11.11.2006-11.11.2007.

 

Direksjonen har i perioden 11.11.2006-11.11.2007 bestått av:

Jan Lillejord formann Østre Aker Valgt for 2 år i 2005

Ole Andreas Lilloe-Olsen viseformann Vestre Aker " " 2005

Knut Ellingsen sekretær Nordstrand " " 2005

Hilde Dons Jensen kasserer Ullern " " 2006

Øyvind Gaukstad Vestre Aker " " 2006

Anette Solberg Andresen Ullern " " 2005

Brigitte Chauvin Østre Aker " " 2006

Stein Løvold Nordstrand " " 2006

Som revisor har fungert Arne Slettebøe.

1. Etter opptagelse av nye medlemmer på generalforsamlingen i 2006 og utmeldinger i løpet av året, har vi i september 2007 145 medlemmer. På samme tid i 2006 hadde vi 141 medlemmer.

2. Generalforsamlingen 2006 ble holdt 11.11. kl. 18.00 i Gamle Logen. Det var møtt frem 47 medlemmer. 13 nye medlemmer ble innvotert: :Cecilie Bugge, Per Øyvind Kværner Hansen, Bjørn Lundberg, Else Lill Lundberg, Grete Marstein, Christine Ruud, Pål E. Torkildsen, Solveig Wickstrøm, Dag Hylin, Eva Margrete Hylin, Karin Styrmoe, Anne Cecilie Wingård og Bo Wingård. Årsberetning for 2006-2007 og regnskap for 2005 ble enstemmig godkjent. To direksjonsmedlemmer ønsket ikke gjenvalg: Grete Lian Frøen, Vestre Aker og Arne Sunde, Nordstrand. Følgende ble enstemmig innvalgt i Direksjonen: Øyvind Gaukstad, Vestre Aker og Stein Løvold, Nordstrand. De to andre direksjonsmedlemmene som var på valg: Brigitte Chauvin, Østre Aker og Hilde Dons Jensen, Ullern ble enstemmig gjenvalgt.

Etter generalforsamlingen kåserte arkeolog Petter B. Molaug over emnet: "Bjørvika fra Oslo til Kristiania". Foredragsholderen ble takket hjerteligst med to flasker god rødvin. Forsamlingen inntok så det tradisjonelle glasset med sherry i de tilstøtende gemakker før vi gikk til bords i Gamle Logens blå spisesal, hvor vi nød den årlige Mortensgås, som også i år var av prima kvalitet. Seremoniellet med taler og Akerssangen ble avviklet som vanlig.

3. Stiftelsesdagen 4.6 ble i år feiret mandag 4.6. Det ble en dag hvor vi markerte at Akers Sogneselskap fylte 200 år! Kl. 10.00 samlet ca. 25 medlemmer seg ved det nylig restaurerte gravkorset på graven til selskapets grunnlegger, John Collett , på Gamle Aker kirkegård. Direksjonens formann Jan Lillejord holdt tale hvor han kom inn på personen John Collett og hans virke som fremstående gårdbruker i Aker og bakgrunnen for at "Selskabet til fremme af Aggers Sogns Vel" ble stiftet. Deretter la han ned en krans på graven. Konsulent Jan Tharaldsen fra Gravferdsetaten redegjorde for kommunens restaurering av gravkorset. Kl.12.00 var det mottagelse i Oslo Rådhus med ordfører Per Ditlev-Simonsen som vert. Det møtte 82 medlemmer, 20 inviterte gjester samt noen gjester fra kommunale etater. Tilsammen var vi ca. 120 gjester tilstede. Ordføreren ønsket velkommen og overrakte en bokgave. Ole Andreas Lillo-Olsen takket på vegne av Akers Sogneselskap for invitasjonen. I tillegg holdt Jan Lillejord en kort tale, og noen av de inviterte gjestene holdt hilsningstaler og overrakte gaver. Rådhuset serverte musserende vin og varm og kald fingermat. Medlemmer som ønsket det fikk guidet tur i Rådhuset etterpå.

Kl.18.00 var det stor festmiddag på Nordre Skøyen Hovedgård. Oppsal Janitsjarkorps spilte feiende musikk på tunet ved ankomsten da 82 medlemmer møtte opp til en flott avslutningsmarkering av jubileumsdagen. Ved bordet holdt Jan Lillejord festtalen, Grete Lian Frøen talte for herrene og Einar Bjerke for damene. Andre medlemmer holdt også taler. Egil Schanke spilte taffelmusikk og akkompagnerte forsamlingen da de sang "Akerssangen" diktet av Jonas Dahl, "Vort Sogneselskab er Hundrede aar" diktet av Emil Frøen til 100-årsfesten i 1907, og til slutt en vise "Så er da atter akersfolk i festlig lag forsamlet", diktet til ballet i 1894 av "Tusenmil". Gjesten fra Oslo Kommune Heidi Larsen takket for maten. Toastmaster Tom Vadholm bandt det hele fint sammen.

Kransekake og avec ble servert i salongene. Under kaffen fremførte Ragnhild Magnussen, Helene Møkleby Berg og Kari Greve tre sanger, også disse ble akkompagnert av Egil Schanke. Den første, "Hundrede aar for et intet den regner", ble skrevet til hundreårsfesten i 1907 av Josef Oskar Hennum. Den neste var "De tre høje ord" diktet til Sogneselskapet i 1809 av Johan Storm Munch. Den siste sangen var "Norriges land" diktet av Ludvig Stoud Platou til en sammenkomst i Sogneselskapet også i 1809.

Deretter var det anledning til å kjøpe jubileumsboken, forfattet av æresmedlem Ragnhild Magnussen.

Vi ble velsignet med et nydelig sommervær slik at mange av gjestene nøt kveldssolen og utsikten på terrassen utenfor.

4. Søndag 2. september var det stort åpent arrangement i selskapets regi på Linderud Gård. Omvisere i historisk korrekte antrekk tok i mot publikum og viste rundt i salene. Deltakere fra Økern Parkteater var oss her behjelpelig. Det var musikalske innslag i de historiske rommene.Arrangementet ble avsluttet med et lukket selskap for påmeldte medlemmer av Sogneselskapet. I tillegg til omvisning spilte Bragernes Barokk for oss.

Det møtte opp flere hundre interesserte på den åpne delen samt ca. 30 medlemmer til det lukkede arrangementet.

5. Søndag 23. september holdt Akers Sogneselskap åpent arrangement på Bogstad Gård. Formann i Direksjonen Jan Lillejord ønsket velkommen og ga ordet til byrådsleder Erling Lae, som hilste fra Oslo Kommune. Det var kåseri om Bogstad Gårds historie ved Anne og Finn Arnesen. For barna var det eventyrstund i bankettsal Peder Anker. Opptredende var fra Askeladden friteater. Videre var det opptreden av Hydrokoret. Med solistene Per Vollestad, bassbaryton og pianisten Jorun Marie Bratlie. Også dette arrangementet ble avsluttet med et lukket selskap for våre medlemmer med nydelig gourmet servering. Det møtte opp et stort publikum til det åpne arrangementet og ca. 30 til det lukkede arrangementet.

6. Primo november vil det bli Akerutstilling på Oslo Bymuseum med hovedfokus på Aker som landbrukskommune og dannelsen av Akers Sogneselskap. Neste år vil utstillingen skifte karakter og ta for seg transformasjonen fra bygd til by og sammenslutningen med Oslo i 1948.

7. Direksjonen har per dags dato avholdt syv møter: 9.1., 27.2., 26.3, 23.4., 30.5.,5.9., 2.10. Et åttende møte vil bli holdt i forkant av generalforsamlingen 11.11. Direksjonen ble konstituert i møtet 9.1.og suplerte seg selv med tidligere formann i direksjonen, Ragnhild Magnussen og tidligere kasserer Grete Lian Frøen i anledning arbeidet med 200-årsjubileet.. I tillegg har det vært uformell kontakt direksjonsmedlemmene i mellom.

8. Akers Sogneselskap ved Ole Andreas Lilloe-Olsen arbeider nå med å få ferdig en finansieringsordning for Gårds- og Ættebøkene for Aker.

9. Vi minner om hjemmesidene for Sogneselskapet på internet som finnes under : www.akerssogneselskap.org.

10. Akers Sogneselskap har vært representert ved møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

11. Akers Sogneselskaps Minnefond (til minne om avdøde høyesterettsadvokat og tidligere ordfører i Aker) Eystein Torkildsen, har ved regnskapets avslutning 31.12.06 en udisponert avkastning på kr.31.221,14. Fondet skal bidra til å opprettholde gammel og god Akertradisjon.

12. I forbindelse med vårt 200-årsjubileum har vi mottatt støtte fra Oslo kommune, OBOS og firmaene Braaten Eiendom, Nordicgate Eiendom og A.L.Høyer.

 

Vi opplyser at sommermøte blir 4. juni neste år. Nærmere orientering vil bli gitt på et senere tidspunkt. Neste generalforsamling og gåsemiddagen blir 11.11.2008 i Gamle Logen.

Aker, den 2.10.2007.

FOR DIREKSJONEN

Jan Lillejord /s. Formann Knut Ellingsen /s. Sekretær