Nyttige Aker lenker:

Et svært omfattende, oversiktlig og nyttig nettsted om Aker og Akers befolkningshistorie. Her finner du stedsregister, oversikter over gårder, husmannsplasser, løkker, folk og slekter. Redigert av Robert Chr. Skogly.

 

 

 Akersgårdenes navn og betydning tatt fra O. Ryghs ”Norske Gaardnavne”

 

Namiko

Oversikt over enkelte Akergårder

 

Artikkel om Sogneselkapets bibliotek