Akerutstillingen – Oslo Bymuseum

 

 

Søndag 11. november 2007. kl. 12.00 – 16.00.

 

 

Medlemmer av Akers Sogneselskap inviteres til åpningen av utstillingen kl. 12.00.

OBOS støtter utstillingen økonomisk. I den anledning er også medlemmer av OBOS invitert til åpningen av utstillingen.

Bymuseet ønsker å markere Akers Sogneselskaps 200 års jubileum med en utstilling om Akerbygdas historie, fra 1807 til 1907, det området som ble utgangspunktet for dagens utvidede Oslo. Fra 1948 ble Aker og Oslo en felles kommune og drabantbyene vokste sakte frem.

 

 

12.00 Åpning av utstillingen. Korte taler, kunstneriske innslag og enkel bevertning.

 

13.45 Foredrag om Frogner hovedgårds historie.

14.15 Retur til Aker-utstillingen. Kort orientering om denne utstillingen, samt neste års oppfølger "Aker=Oslo",

om forvandlingen fra bondebygd til drabantby.

15.00 Omvisning i maleriutstillingen "Oslo-tilstander", Oslo-motiver av kunstneren Magne Rygh.