G E N E R A L FO R S A M L I N G

holdes søndag 11. november 2007 kl. 18.00 presis

i Gamle Logen, Grev Wedels plass.

Garderoben og lokalene vil være åpne fra kl. 17.30

DAGSORDEN:

1. Generalforsamlingen settes.

2. Innvotering av nye medlemmer.

3. Direksjonens årsberetning.

4. Årsregnskap.

5. Medlemskontingent.

6. Valg.

------------------------

I forbindelse med generalforsamlingen vil vårt medlem Anton Fredrik Andresen kåsere over emnet:

"John Collett –Hvordan han ble så flink!"

Etter generalforsamlingen inviterer vi til gåsemiddag:

Ca. kl. 19.15: Det serveres en aperitiff i salongene.

Ca. kl. 19.30: Mortensgåsmiddag.

Subsidiert pris kr. 600,- pr. medlem. (Kostnadene er egentlig i overkant av kr. 700,- pr. person).Evt. ikke-medlemmer betaler kr. 700,-. Gamle Logen har også i år lovet oss en god og mør gås! De som ønsker å melde seg på til middagen bes tegne seg til Hilde Dons Jensen per e-mail hiljens@online.no eller tlf. 22 50 76 36 eller til Knut Ellingsen e-mail: khellin@online.no eller tlf. 22 28 96 35 innen lørdag 27. oktober. Betaling kan skje til vår bankkonto:

1609.10.04635. NB! Hvis betaling foretas over nettbank må uansett påmelding skje på vanlig måte skriftlig eller muntlig innen oppgitt frist. Husk! at du oppgir avsendernavn i meldingsrubrikk når du betaler over nettbank

Påmelding til middagen er bindende.

Antrekk: Mørk dress/Akerdrakt.

Av hensyn til arrangementet er vi takknemlige for innenfor samme frist å motta påmelding fra dem som bare ønsker å delta på generalforsamlingen/foredraget, uten å delta ved middagen.

Forslag om nye medlemmer, vedlagt vita, må skje innen lørdag 27. oktober til Knut Ellingsen, Langerudhaugen 2 D, 1187 Oslo, tlf. 22 28 96 35 mobiltlf.: 91858794. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være aktive med å skaffe nye, interesserte medlemmer med Aker-tilknytning!

 

 

For Direksjonen

Jan Lillejord /s/

Direksjonens formann Vennligst se vedlegg.