Historie

Akers Sogneselskap er en av Norges aller eldste organisasjoner. Selskapet ble stiftet allerede 4.juni 1807, bare en måned etter at den engelske blokaden av Danmark - Norge ble iverksatt. Formålet den gang var å øke sognets selvforsyningsgrad og stimulere til landbruk, håndverk og næringsutvikling, samt styrke den allmindelige kampånd og moral.

Selskapet ga ut et hefte i anledning sitt 100 års-jubileum i 1907 og har senere laget tillegg til dette jubileumsskrivet. Vi skal fremover offentliggjøre deler av lagets historie slik den er beskrevet i disse skivene med jevne mellomrom. Nærmere om historien finner du her.

Vi er imidlertid ikke bare opptatt av å ta vare på organisasjonens historie, men vil også forsøke å være et ”veikryss” til også annet historisk materiell om Aker.

 

Historielag:

·        Fellsrådet for historielagene i Oslo

·        Grorudalen historielag

·        Østensjø historielag

·        Bekkelagshøgdas lokalhistoriske forening

·        Søndre Aker historielag

·        Bjørndal historielag

·        Historielaget Grefsen – Kjelsås - Nydalen

·        Sogn Kultur og Historielag

·        Vinderen Historielag

·        Sørkedalen historielag

·        Ullern Historielag

·        Majorstuen – Uranienborg Historielag

·        Interesseforeningen Oslos Middelalder

 

Bygdetun, museer og spesielle interesseområder:

·       Maridalen Bygdetun