Akers Sogneselskaps 200-års-jubileumsprogram 2007

I forbindelse med Sogneselskapets 200-årsjubileum er det en rekke planlagte aktiviteter:

Festskrift
Det er laget et festskrift på 100 sider som spesielt tar for seg arbeidet de siste 50 år. Æresmedlem og tidligere formann i Direksjonen gjennom mange år Ragnhild Magnussen har vært redaktør. Festskriftet er laget i høy kvalitet, liggende A4 og fire farvers (teknisk betegnelse - betyr alle farver) trykk tvers igjennom. Det er et begrenset opplag, men Festskriftet kan fåes kjøpt ved henvendelse til direksjonen.

Bekransning 4.juni
På selve jubileumsdagen den 4.juni 2007 var et tyvetalls mennesker  allerede tidlig om morgen å la en krans på graven til stifteren John Collett. På bildet ser vi lederen Jan Lillejord ved den høytidelige anledning.

Foto: Arne Åsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagelse i Rådhuset 
Deretter hadde ordfører Per Ditlef Simonsen en mottagelse i Oslo Rådhus med over 100 innbudte gjester. Han holdt en tale for selskapet og nevnte spesielt at han ville bidra etter beste evne for at vi skulle få realisert drømmen om en bygdebok for Oslo og gårds- og ættebok for Aker. 
Direksjonens formann Jan Lillejord takket og overrakte vårt gamle festskrift fra 1907 og det nye fra 2007.
Også representanter fra organisasjonens "barn", "barnebarn" og andre "slektninger og "etterkommere" fikk overrakt disse som "arv": 

·         Administrerende direktør Lars Mork Gundersen (Det Kgl Selskap for Norges Vel)

·         Styreleder Tore Bjørn-Hansen (Selskabet for Oslo Byes Vel)

·         Leder Harald Fagerås (Norderhov Sogneselskap)

·         Administrerende direktør Frode Helgerud (Sprebankstiftelsen DnB NOR)

·         Tidligere landbruksminister, leder Johan C. Løken (Norsk Hestesenter)

·         Administrerende direktør Vegard Thune (Norsk Hestesenter)

·         Økonomisjef Kjell Sarheim (Tine Meieriet Øst)

·         Leder Steinar Dvergsdal (Felleskjøpet Agri)

·         Organisasjonsdirektør Jan Kollsgård (Felleskjøpet Agri)

·         Fagsjef Tore Holt (Nortura)

·         Direktør Knut Sprauten (Norsk Lokalhistorisk Institutt)

·         Byantikvar Marte Boro (Byantikvaren i Oslo)

·         Førsteantikvar Ole Petter Bjerkek (Byantikvaren i Oslo)

·         Prosjektleder Marius Bjørnson Hofstad (Oslo Bymuseum)

·         Administrerende direktør Geir Normannseth (Nordic Gate Eiendom)

Historielagene i Oslo fikk også overrakt denne "arven".

Foto: Arne Åsen

 

Jubileumsmiddag
Om kvelden var det jubileumsmiddag for 82 medlemmer og innbudte gjester på Nordre Skøyen i Østre Aker.

Se forhåndsomtaler i Akers Avis/Groruddalen (også en eldre) og reportasjene i Akersposten og Ullern Avis og Nordre Aker Budstikke.

 

I jubileumsåret vil vi også ha en markering på Linderud 2.september og på Bogstad 23.september.

Etter vel gjennomførte arrangementer på jubileumsdagen 4. juni står nå høstens jubileums-arrangementer for tur. Vi håper at flest mulig av våre medlemmer har anledning til å delta - gjerne med familie og venner.

 

Linderud Gård søndag 2. september 12.30-16.30 og 17.00-19.00.

1. del – åpent arrangement med gratis adgang for publikum:

12.30   og deretter hver halve time t.o.m. kl. 15.30:    

Omvisere i historisk antrekk tar imot publikum i barokksalen. Her møter vi John Collett og Haagen Mathiesen i skikkelsene til skuespillerne Hans Rognstad og Espen Kvernberg fra Økern Parkteater. Regi: Frode Birkeland, tekstforfatter: Gerd Jøndal.

I løpet av omvisningen blir det også et musikalsk innslag i et av de historiske rommene. Historisk kafé med passende servering.

2. del – lukket arrangement for medlemmer av Akers Sogneselskap:

17.00   Omvisning i huset med samme innhold som beskrevet ovenfor.

18.00   Servering av tidsriktige forfriskninger i barokksalen

18.15   Konsert i barokksalen med kvartetten Bragernes Barokk

NB – Påmelding er nødvendig til den lukkede del av arrangementet! Max 60 personer.

Påmelding til det lukkede arr. innen 29.8.

 

 

Bogstad Gård søndag 23. september 12.30-17.00.

Kl. 12.30 Velkomst i bankettsal Peder Anker. Direksjonens formann Jan Lillejord ønsker

                velkommen.

                Hilsen fra Oslo Kommune ved byrådsleder Erling Lae

                Kåseri om Bogstad gårds historie ved Anne og Finn  Arnesen

                Pause – forfriskninger i Grev Wedel salong. Stands i salongen – med

                informasjon om selskapet. Salg av jubileumsskriftet

   ” 14.00 Teater i bankettsal Peder Anker. Eventyrstund med Askeladden friteater

               Kort pause

    15.00 Musikkinnslag i bankettsal Peder Anker. Sangerhilsen: Et musikalsk møte med Grieg. Med Per Vollestad, baryton, Jorunn Marie Bratlie, klaver og Hydrokoret. Dirigent: Trond Dahlen.

    15.45 Avslutning ved Direksjonens formann

 

Bare for medlemmer. Etter at det åpne arrangementet er ferdig, inviteres Selskapets medlemmer inn til Grev Wedel salong – sammenkomst med enkel servering – avsluttes ca.

kl. 1700.

 

Oslo Bymuseum november 2007. (Endelig åpningsdato ikke fastsatt).

Det legges opp til to Akerutstillinger som vil gli over i hverandre i tid. Den første fra november 2007 til mars 2008 vil ha hovedfokus på Aker som landbrukskommune og

dannelsen av Akers Sogneselskap frem til ca. 1907. Den andre utstillingen fra mars til september 2008 – vil ha hovedfokus på tranformasjonen fra bygd til til by og 60 års jubileet for innlemmelsen av Aker i Oslo. Nærmere informasjon om åpningsdato vil ventelig foreligge til utsendelsen av innkallingen til årets generalforsamling (11.11.)som planlegges postsendt i oktober.

 

Vel møtt!

Jan Lillejord

Direksjonens formann