http://www.akerssogneselskap.org/Image2.gifFormål:
Akers Sogneselskap reviderte  formålsparagrafen i 2009. Den nåværende formålsparagrafen lyder:

"Selskabets Formaal er at virke for Fremme af Oplysning om Kultur, Historie og Traditioner knyttede til Akerbygden og dens oprindelige Bondebefolkning, som en viktig Del af Oslo Bys Identitet, og for Udvikling af Næringsveie der ivaretage det tidligere Akers Herreds rige Natur og Landskab, Historie og Traditioner."

 Selskapet har tidligere hatt en meget stor betydning i både Akers og Norges historie forøvrig. Herredet opphørte i 1948 og Akers Sogneselskap fungerer i dag mer som et sosialt og kulturelt nettverk mellom personer med røtter fra de gamle Akersgårdene og unik interesse for Aker enn som en politisk bevegelse av betydning, men selskapet er sine historiske røtter bevisst og arbeider bevisst med å øke sitt engasjement..

Organer:
Selskapets høyeste organ er generalforsamlingen. Den avholdes nå hvert år til Mortensmess den 11.november i Gamle Logen i Oslo. Generalforsamlingen avsluttes med et foredrag og en tradisjonell gåsemidddag i Logens lokaler. 

Selskapet ledes gjennom året av en direksjon bestående av en formann og syv direktører. Disse er fordelt med to representanter fra hver av de fire opprinnelige sognekommunene. Direksjonen i dag (Valgt 11.11.2009):

Posisjon

Navn

Sognekommune

Telefon

E-post

Direksjonens - formann

Ole Andreas  Lilloe-Olsen

Vestre Aker

91 69 05 19

lilloe-o@online.no

Direksjonens - viseformann

Anette Solberg Andresen

Ullern

22 50 00 69

veveriet@c2i.net

Direktør - sekretær

Knut Ellingsen

Nordstand

22 28 96 35

khellin@online.no

Direktør - kasserer

Hilde Dons Jensen

Ullern

20 50 76 36

hiljens@online.no

Direktør

Jan Lillejord

Østre Aker

22 32 01 70

byggeservice@chello.no

Direktør

Anette Solberg Andresen

Ullern

22 50 00 69

veveriet@c2i.net

Direktør

Brigitte Chauvin

Østre Aker

22 25 80 85

Brigitte_chauvin@yahoo.no

Direktør

Øyvind Gaukstad

Vestre Aker

22 14 37 76/ 93 45 24 83

skriv@meg.no

Direktør

Stein Løvold

Nordstrand

22 29 29 90

 

Selskapets organisasjonsnummer:
995 139 340

Selskapets adresse er:
Akers Sogneselskap,
v/Ole Andreas Lilloe-Olsen
Bakerovnsberget 26
1353 BÆRUMS VERK

Telefon: 91 69 05 19
E-post:
post@akerssogneselskap.no

Medlemmer:
Nye medlemmer i Selskapet blir invitert av sittende medlemmer og innvoteres på Selskapets generalforsamling 11.november. Som medlemmer kan inviteres personer med historisk tilknytning til organisasjonen, gamle Akersgårder eller Akersbedrifter, personer som er født og oppvokst i Aker, og andre personer som gjennom engasjement og virke har vist spesiell interesse for Aker og Akerbygdens sak.